About

 

jagsv

Hi my name is Saga Johnssson I work in stonewhere and in porcelain. I fire in a an electric kiln or in a wood kiln using salt. The road towards ceramics has ben long and windeling. I first tested ceramics about 15 years ago when i was attending a artschool.

devider

Jag heter Saga Johnsson och jobbar med stengods och porslin. Jag bränner salt, el och raku.Vägen till keramiken har varit lång och kärleksfull.

Jag provade på keramik för tolv år sedan när jag gick en förberedande konstutbildning. Men mitt huvudsakliga fokus under årens lopp har varit det två dimesionella uttrycket.

Men de senaste åren har jag övergått nästan helt till att jobba med tredimesionell form. Jag jobbar med både bruksgods som unika föremål och i små serier. Utöver detta gör jag också skulpturer och kakel.